Voor wie

logo-verbindingonderwijsenjeugdzorg-80Passend onderwijs en de transitie Jeugd zijn majeure verandertrajecten die veel inspanning, creativiteit en ambitie vraagt van het veld. Om duurzame veranderingen en verbinding in en tussen het onderwijs én de jeugdzorg te realiseren is het nodig elkaar te ontmoeten. Regionaal en lokaal. Zo werkt dat bij decentralisaties. We willen de ontmoeting  tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, gemeenten, zorgaanbieders, leraren, intern begeleiders, kinderen en ouders stimuleren. Deze site is bedoeld als hét knooppunt voor verbinding.

‘Samenwerken voor kwaliteit en innovatie van onderwijs en jeugdhulp. Dáár gaan we voor’