Visie

logo-verbindingonderwijsenjeugdzorg-80Samenwerken voor de beste jeugdzorg vanuit het onderwijs
Kinderen, jongeren en hun ouders centraal. Niet systemen of structuren. Jeugdigen en ouders zijn de partners van scholen en zorgverleners. Ondersteuning en zorg vindt plaats in de vertrouwde omgeving van jeugdigen vanuit thuis en op school. Dankzij een sterke samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en andere relevante partners kunnen veel problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en in samenhang aangepakt. Kinderen zijn niet altijd gebaat bij een doorverwijzing naar kostbare behandelingen. Zij hebben meer profijt van een duurzame verbetering van hun eigen leefomgeving: de beste jeugdzorg komt vanuit het onderwijs.

1kind-1plan-470

 

Brochure Samenwerken aan de beste Jeugdzorg

 


Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden