Verbinding Onderwijs en Jeugdzorg: 1 kind – 1 gezin – 1 plan!

Op school, in de klas, brengen kinderen veel tijd door samen met anderen. En leraren brengen op hun beurt veel tijd door met hun leerlingen. Zij kennen, naast ouders, snel de talenten en behoeften van kinderen, zijn op de hoogte van de thuissituatie, en spelen daar vaak als eerste op in. Leraren vervullen een heel belangrijke signalerings- en handelingstaak. Er wordt steeds vaker maatwerk van ze gevraagd om alle kinderen een passende onderwijsplek te kunnen geven. Omgaan met verschillen in de klas is een belangrijke opgave van het onderwijs. Ook als het om leer-, opgroei-, opvoed- en gedragsproblemen en -stoornissen gaat. Dat kan ook niet anders omdat er dagelijks contact is tussen kinderen en leraren. Dáár – op deze school, in deze klas, bij deze leerling en dit kind, in dit gezin– ligt een cruciale sleutel tot het lokale en individuele succes van zowel passend onderwijs als de Jeugdzorg: 1 kind – 1 gezin – 1 plan.

‘1 Kind – 1 Gezin – 1 Plan!’

Passend onderwijs en passende zorg voor kinderen en jongeren gaan hand in hand. Passend onderwijs en de transitie Jeugd hangen dan ook nauw samen. Met deze site willen we actief

  • de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg concreet tot stand te brengen,
  • een integrale aanpak onderwijs-jeugdzorg in de praktijk stimuleren,
  • het beste van beide werelden samenbrengen,
  • inspiratie voor samenwerking en innovatie bieden,
  • een laagdrempelig, kernachtig en integraal informatiepunt onderwijs-jeugd inrichten voor diverse doelgroepen

Goed onderwijs geven, goede zorg verlenen, werelden samenbrengen, en innoveren doe je niet alleen. Het onderwijs niet, gemeenten niet, de zorg niet, ouders niet, professionals niet. Niemand. Dat doe je altijd met elkaar. En vooral met de jeugdigen zelf. Nieuwe manieren vinden van samen werken aan betere onderwijszorg met vernieuwende voorzieningen. Dat betekent ook zekerheden loslaten zonder op voor hand te weten waar je precies op uitkomt, en vertrouwen hebben in elkaar en het bereiken van de stip op de horizon.


Print Friendly, PDF & Email

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden