Update handreiking aanpak kindermishandeling beschikbaar

De handreiking aanpak kindermishandeling is vernieuwd en ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

Onderwerpen als de samenwerking in de keten, het zorg- en hulpaanbod bij kindermishandeling, sturing- en beleidsinformatie, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en de meldcode, komen in de handreiking aan de orde.

Nieuw in deze versie:

  • Aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1-1-2015
  • Preventie
  • De opbrengsten van de Vliegwielprojecten (innovatie en kwaliteitsverbetering jeugdbescherming)
  • De pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling
  • Sturing en monitoring

VoordeJeugd
website: www.voordejeugd.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden