Goede voorbeelden

Leer-Kracht in de klas

In het programma Leer-Kracht in de klas, dat in het schooljaar 2012/’13 van start is gegaan, wordt samengewerkt met samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. In de samenwerkingsverbanden wordt gewerkt met een projectgroep met deskundigheid uit het verband, ervaren leraren en met externe deskundigen. De kern van het project ligt in de praktische en directe ondersteuning en […]

Lees meer

Blogboekje Eerste ervaringen passend onderwijs

Op 1 augustus 2013 gingen het primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en het voortgezet onderwijs in Utrecht, Stichtse Vecht en Helmond-Peelland van start met passend onderwijs. Zij zijn daarmee pioniers in de invulling van passend onderwijs in de praktijk. Het was hun bewuste keus om een jaar eerder dan de rest van Nederland te beginnen. Want […]

Lees meer

Passend onderwijs in Midden Brabant werkt!

Van 2008 tot 2011 vormden basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Brabant een Veldinitiatief in het kader van Passend onderwijs. Gedurende deze periode zijn 85 projecten uitgevoerd waarin scholen ervaring hebben opgedaan met nieuwe werkvormen om hun onderwijs meer Passend te maken. In deze film wordt een […]

Lees meer

Sine Limite : Samenwerkingsverband Deventer PO

Het samenwerkingsverband Deventer PO is volop aan de slag met de invoering van passend onderwijs. Zo heeft het samenwerkingsverband in overleg met de schooldirecteuren besloten om het zorgbudget evenredig te verdelen over de leerlingaantallen van de basisscholen. Ook over de personele inrichting zijn vergevorderde idee├źn. Vanaf schooljaar 2012/2013 wordt de ambulante begeleiding in Deventer op […]

Lees meer

Ouders praten en denken mee in zorgteams en zorgadviesteams

Een bovenschoolse ZAT vormt een belangrijk schakelpunt binnen passend onderwijs. Dan zijn immers meer passende onderwijs-(jeugd)zorg-arrangementen en kwalitatief betere zorg voor alle jeugdigen mogelijk. Zij genereren handelingsadviezen die de scholen helpen de ambities met betrekking tot passend onderwijs waar te maken en vormen de structurele verbinding naar de partners die de noodzakelijke verbreding en verdieping van de zorg kunnen bieden.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden