Goede voorbeelden

TOP-ouders: passend onderwijs voor ouders

In het kader van passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een aantal projecten over communicatie. Voor het project TOP-ouders organiseerden we een interactieve ouderavond over communicatie tussen het schoolteam en de ouders. Als consulent voor ouders ben ik bij deze projecten betrokken. Ouderavond over communicatie Een ouderavond, samen met het voltallige team. Dé ideale samenstelling […]

Lees meer

Meer Kansen Met Ouders

Project op 60 Haagse (voor-)scholen waar een beleidsplan is geschreven gekoppeld aan een activiteitenplan. Een oudercoördinator stuurt de activiteiten ouderbetrokkenheid met een werkgroep aan. Er worden jaarlijks twee netwerken voor alle coördinatoren georganiseerd. In dit project worden leerkrachten zich (meer) bewust van hun eigen (culturele) achtergrond en de invloed van hiervan op hun handelen richting ouders. Leerkrachten oefenen communicatieve vaardigheden om met lastige situaties of ‘botsingen’ om te gaan.

Lees meer

Ouders praten en denken mee in zorgteams en zorgadviesteams

Een bovenschoolse ZAT vormt een belangrijk schakelpunt binnen passend onderwijs. Dan zijn immers meer passende onderwijs-(jeugd)zorg-arrangementen en kwalitatief betere zorg voor alle jeugdigen mogelijk. Zij genereren handelingsadviezen die de scholen helpen de ambities met betrekking tot passend onderwijs waar te maken en vormen de structurele verbinding naar de partners die de noodzakelijke verbreding en verdieping van de zorg kunnen bieden.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden