Goede voorbeelden

Leer-Kracht in de klas

In het programma Leer-Kracht in de klas, dat in het schooljaar 2012/’13 van start is gegaan, wordt samengewerkt met samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. In de samenwerkingsverbanden wordt gewerkt met een projectgroep met deskundigheid uit het verband, ervaren leraren en met externe deskundigen. De kern van het project ligt in de praktische en directe ondersteuning en […]

Lees meer

Alle kinderen in beeld

Gedurende acht jaar hebben diverse pilotlocaties en werkgroepen in Nijmegen zich gebogen over een “warm” voortgangs- of overdrachtsinstrument van voorschool naar school. Dit heeft geleid tot “Alle kinderen in beeld, overdracht van kindinformatie”. Het instrument bestaat uit 3 onderdelen: 1. Theoretische onderbouwing 2. De ´warme´ overdracht en ´warme´ overdracht plus 3. Het instrument ‘Overdracht van […]

Lees meer

Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. De spiraal van geweld duurt vaak jaren voort en we zien dat het voor mensen heel moeilijk is om dit destructieve patroon te doorbreken. Het welzijn van hun kinderen kan een uiterst sterke motivatie zijn voor mensen om de kracht te vinden hun gedrag te veranderen. Daarom is de inzet van het CIT (Crisis Interventie Team) van Bureau Jeugdzorg bij het huisverbod zo belangrijk.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden