Goede voorbeelden

De trajectklas in SWV Rijnstreek

De Trajectklas in het SWV Rijnstreek is gestart als een ‘time out’ voorziening voor leerlingen in crisissituaties in het primair onderwijs en was gericht op re-integratie. Doel van het onderzoek was om de effecten van de Trajectklas te onderzoeken ná de terugplaatsing van leerlingen op de school van herkomst. De praktijk leert echter dat de […]

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden