Goede voorbeelden

De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak

In Enschede begint decentralisatie jeugdzorg op school In de wijk Glanerbrug in Enschede wordt al jaren nauw samengewerkt door de vijf aanwezige basisscholen op bijvoorbeeld het gebied van sport en welzijn. Dit bracht de gemeente Enschede ertoe om onlangs de pilot ouderbetrokkenheid te starten met de scholen in deze wijk. Dit moet ervoor zorgen dat […]

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden