Platform #Onderwijs2032 van start

12 feb 2015 – Tijdens een bijeenkomst op het Picasso Lyceum in Zoetermeer heeft staatssecretaris Dekker het officiële startsein gegeven voor het Platform #Onderwijs2032. Dit platform gaat in opdracht van het kabinet een advies schrijven over de herijking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De komende maanden gaat zij hiervoor een brede maatschappelijke discussie aan: wat moeten leerlingen kennen en kunnen om optimaal in onze toekomstige samenleving te kunnen functioneren? Via diverse activiteiten en de website onderwijs2032.nl kunnen geïnteresseerden meepraten en -denken.

Voorafgaand aan de start van het platform, initieerde staatssecretaris Dekker een ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van het onderwijs. Vanaf november 2014 kon iedereen zijn of haar ideeën hierover delen via #onderwijs2032. Dit leverde ruim 17.000 reacties op, die tijdens de startbijeenkomst werden gepresenteerd.

Het platform gaat hier – onder leiding van voorzitter Paul Schnabel – mee aan de slag. Op basis van de input uit de brainstorm zal zij de maatschappelijke dialoog structureren en verdiepen. De komende maanden zal het platform een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren en diverse gesprekken en andere activiteiten organiseren. Daarnaast kan iedereen via de website onderwijs2032.nl een bijdrage leveren op specifieke thema’s die het platform agendeert. Op deze website worden ook verslagen gepubliceerd van alle gesprekken die in het kader van #onderwijs2032 worden gevoerd. Ook de resultaten van de brainstorm blijven hier beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst in Zoetermeer gingen de leden van het platform in gesprek over #onderwijs2032 met leraren, leerlingen, ouders en andere vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller was hierbij aanwezig. 

In het najaar komt het platform met zijn advies over welke kennis en vaardigheden leerlingen op school zouden moeten leren om optimaal in onze toekomstige samenleving te kunnen functioneren. Dit advies zal vervolgens de basis vormen voor een herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren.

Bekijk de samenstelling van het platform.

Source: Platform #Onderwijs2032 van start


Print Friendly, PDF & Email

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden