Factsheet voorziening bij taakverwaarlozing invoering passend onderwijs (schooljaar 2014/15)

Op 1 augustus wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. De verwachting is dat de meeste samenwerkingsverbanden erin zullen slagen om per die datum goed van start te gaan. Ter voorbereiding hierop zijn verschillende tussenstappen geformuleerd. De laatste mijlpaal is het indienen van het ondersteuningsplan bij de inspectie op 1 mei 2014. Factsheet voorziening bij taakverwaarlozing

Lees meer

Registratie van de toelaatbaarheidsverklaring

Benodigde gegevens voor uitwisseling met BRON Mei 2014 Deze factsheet gaat over de eisen die worden gesteld aan de uitwisseling van de toelaatbaarheidsverklaringen met BRON. De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair en het voortgezet onderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, softwareleveranciers en de sectorraden. Factsheet registratie van de […]

Lees meer

Factsheet inschrijven leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs vóór schooljaar 2014/2015

In deze factsheet leest u meer over de inschrijving en registratie in BRON van leerlingen die per 1 augustus 2014 willen starten in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Factsheet inschrijven leerlingen in het vso

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 3: Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 2: Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 1: Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 4: Zorgplicht als leerling al op school zit (voor po en vo)

Aanpasbaar stroomschema voor als de leerling al op school zit. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Lees meer

Factsheet grensverkeer en verhuizing

In deze factsheet leest u wat de afspraken zijn voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij grensverkeer en verhuizing. We maken daarbij onderscheid tussen het speciaal basisonderwijs (sbo), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Factsheet-grensverkeer-en-verhuizing

Lees meer

Tijdslijn bekostiging overgangsjaar vo

Deze figuur toont in een tijdslijn de ondersteuningsbekostiging gedurende het overgangsjaar 2014-2015 welke start op 1 augustus 2014. Het betreft alleen de bekostiging die DUO verzorgt. De bekostiging die het samenwerkingsverband zelf uitvoert staat niet in deze figuur. DUO betaalt de lump sum in maandelijkse termijnen. De lichte ondersteuning wordt in één termijn uitbetaald.De figuur […]

Lees meer

Tijdslijn bekostiging overgangsjaar po

Deze figuur toont in een tijdslijn de ondersteuningsbekostiging gedurende het overgangsjaar 2014-2015 welke start op 1 augustus 2014. Het betreft alleen de bekostiging die DUO verzorgt. De bekostiging die het samenwerkingsverband zelf uitvoert staat niet in deze figuur. DUO betaalt de bekostiging in maandelijkse termijnen.De figuur laat zien welke activiteiten DUO uitvoert om tot ondersteuningsbekostiging […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter