Van Rijn: ‘Informele zorg onvervangbaar’

De informele zorg is onvervangbaar. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en vult professionele zorgverlening op een unieke manier aan. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij de in ontvangstname van de toekomstagenda van de informele zorg en ondersteuning. Van Rijn: “Mantelzorgers en vrijwilligers verhogen de kwaliteit van leven op een manier […]

Lees meer

VO-raad positief over leraren-initiatief voor onderwijsverbetering

De VO-raad is positief over het initiatief van een groep leraren en schoolleiders, die plannen hebben gepresenteerd om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. In het plan ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’ doen de initiatiefnemers elf voorstellen om toptalenten naar het onderwijs te trekken, de beroepsgroep te versterken en een verbetercultuur te […]

Lees meer

Toolkit Inkoop voor gemeenten nu beschikbaar

De documenten die van pas komen bij het inkoopproces van VNG en Invoering wmo nu handig bij elkaar gezet.

Lees meer

Update handreiking aanpak kindermishandeling

De update van de handreiking aanpak kindermishandeling is nu beschikbaar.
In deze nieuwe versie van de digitale handreiking is een aantal links en verwijzingen geactualiseerd.

Lees meer

Verantwoordingsinformatie jeugd, jaardocument jeugd in ontwikkeling

Vanuit de Jeugdwet is het verplicht dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen per 2015 het jaardocument invullen. De ontwikkeling van dat document is momenteel in volle gang. Een VNG-werkgroep buigt zich over de vraag hoe het eerder ontwikkelde format optimaal bruikbaar kan zijn voor gemeenten. Dit najaar moet het document klaar zijn. Aanbieders van jeugdhulp en […]

Lees meer

Informatiekaart leeftijdsgrenzen 18-/+ nu beschikbaar

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar voor een belangrijk deel belegd in de Jeugdwet en vanaf 18 jaar in de Wmo 2015. Ook zijn er andere wettelijke kaders, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, die van belang zijn bij de overgang rond het 18e levensjaar.

Lees meer

Wat verwachten ouders van passend onderwijs?

Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat verwachten ouders van passend onderwijs?’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de uitkomst van 7 bijeenkomsten die lokale ouderorganisaties vorig schooljaar op initiatief van het netwerk organiseerden. Doel hiervan was in kaart brengen welke verwachtingen […]

Lees meer

Aanmelden: Extra bijeenkomsten ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Wegens grote belangstelling organiseert de PO-Raad dit najaar twee extra regiobijeenkomsten over het ontwikkelingsperspectief en passend onderwijs. Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen zo’n OPP opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om intern begeleiders, schooldirecteuren en directeuren/coördinatoren van samenwerkingsverbanden goed te informeren over het OPP in het basisonderwijs.

Lees meer

Ouder betrekken bij OPP is in belang van leerling

Een leerling mag nooit de dupe zijn van onenigheid tussen zijn ouders en school. Daarom vindt de PO-Raad het belangrijk dat die zo vroeg mogelijk met elkaar overleggen hoe het kind zo goed mogelijk kan worden ondersteund. Als het aan de PO-Raad ligt, moet daarom het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voortaan door ouders ‘voor gezien’ worden ondertekend.

Lees meer

Van Rijn en Teeven vertrouwen in continuïteit zorg voor cliënten Bureau Jeugdzorg Nederland Gelderland

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) hebben op dinsdag 9 september 2014 gesproken met alle coördinerende wethouders jeugd van de regio’s in Gelderland, Bureau Jeugdzorg Gelderland en de provincie Gelderland. In dit overleg is afgesproken dat begin oktober 2014 de contracten tussen de gemeenten en BJZ Gelderland zullen worden getekend.

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter