Gemeenten mogen 10 miljard opeens vrij besteden

De ruim 10 miljard euro die gemeenten van het rijk krijgen voor de extra taken op het terrein van jeugdzorg, langdurige zorg en begeleiding naar werk komen toch niet in een apart sociaal deelfonds. Minister Plasterk geeft gemeenten de maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van die extra taken.

Lees meer

Limburgse gemeenten luiden noodklok jeugdbudget

De budgetkorting van 25 procent op de jeugdhulp is voor zeven Midden-Limburgse gemeenten ‘onacceptabel’. De gemeenten stevenen daardoor af op een tekort van naar schatting tien miljoen euro in 2015. In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) slaan zij daarover niet alleen alarm, maar eisen ook op korte termijn een gesprek met de staatssecretaris.

Lees meer

Onderwijsraad onderschrijft pleidooi PO-Raad en VO-raad: ‘Laat scholen zelf kiezen hoe ze pesten aanpakken’

Scholen moeten zelf bepalen hoe zij pesten aanpakken en een sociaal veilige omgeving bieden aan leerlingen en leraren. Een nieuwe wet om sociale veiligheid op school te garanderen is onnodig, omdat die verplichting voor scholen al in andere wetten is geregeld. De overheid moet haar voorstel voor een antipestwet met verplichte antipestprogramma’s dan ook ‘heroverwegen’. […]

Lees meer

Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te […]

Lees meer

Volkskrant: ‘Aantal leerlingen basisschool slinkt rap’

In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Uit de publicatie De Nederlandse bevolking in beeld van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat het aantal kinderen op de basisschool in 2025 […]

Lees meer

Betrokkenheid ouders bij passend onderwijs cruciaal

Een goede relatie tussen school en ouders is cruciaal, met name in het kader van passend onderwijs. De huidige formulering in de wet Passend Onderwijs betekent een behoorlijke versterking van de positie van ouders en een grote betrokkenheid bij de ondersteuning van hun kinderen. De VO-raad verwacht dat instemmingsrecht voor ouders op het handelingsdeel van […]

Lees meer

Gemeenten: voor 1 januari jeugdzorg op orde

Wethouders zullen kinderen niet tussen wal en schip laten vallen. Zo reageert de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag op de berichten van donderdag dat een groot deel van de gemeenten onvoldoende voorbereid is op de nieuwe taken voor de jeugdzorg die ze vanaf 1 januari krijgen.

Lees meer

Tweedaagse passend onderwijs, 9 en 10 oktober 2014

Passend onderwijs is van start gegaan, de ontwikkelagenda’s staan, de leraren en het team van professionals om hem/haar heen zijn aan de slag. ‘Noaberschap en meesterschap’ staan dan ook centraal op de tweedaagse passend onderwijs van de PO-Raad. Leiderschap, inspiratie, professionele ruimte, governance en samenwerken met ouders en professionals komen in het programma ruimschoots aan […]

Lees meer

Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Ook op school komt dit steeds vaker voor. Halt voert, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot eind 2014 landelijk 75 brede schooltrajecten uit om jongeren, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van […]

Lees meer

Een op de vier scholen werkt aan gezondheid op school

Een kwart van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM deze week presenteerde. Daaruit blijkt dat ruim 2500 scholen aan de slag zijn […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter