Praktische tips over omgaan met thuiszitters

Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? Meestal gaat het om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. De samenwerkende jeugdinspecties bundelden […]

Lees meer

Onderzoek naar resultaten van passend onderwijs

Nu passend onderwijs van start is, wordt de invoering ervan nauwkeurig gevolgd. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert dit schooljaar een aantal nulmetingen uit. Ook wordt gestart met het in kaart brengen van de eerste resultaten van passend onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek moeten een evaluatie opleveren van passend onderwijs en scholen en samenwerkingsverbanden […]

Lees meer

Rotterdam niet op tijd klaar voor jeugdzorg

Rotterdam beschikt op 1 januari 2015 mogelijk niet in de hele stad over tijdige en adequate jeugdhulp. Ook is het uiterst onzeker dat het de gemeente lukt om de vraag naar jeugdzorg en de kosten ervan omlaag te brengen. Niet alleen in 2015, maar ook op de langere termijn. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in […]

Lees meer

‘Laat kinderen niet dupe Jeugdwet worden’

Negen organisaties voor psychische hulp slaan alarm over de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten per 1 januari. Ze zijn bang dat kwetsbare kinderen die veel zorg nodig hebben de dupe worden van de veranderingen. In een advertentie in de Volkskrant en Trouw doen de organisaties een oproep aan de Tweede Kamer, die woensdag over […]

Lees meer

Privacy informatie folder beschikbaar voor gemeenteambtenaren

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het kader van de Jeugdwet is het van groot belang dat medewerkers van de gemeenten voldoende kennis hebben van de geldende privacyregelgeving.Tijdens de wetsbehandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris […]

Lees meer

Samenwerkingsverband gaat zelf beslissen over lwoo en pro

Samenwerkingsverbanden beslissen vanaf 1 augustus 2018 zelf welke leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen op het vmbo en welke leerlingen het best passen op het praktijkonderwijs (pro). Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Door het loslaten van de landelijke criteria kunnen samenwerkingsverbanden regionaal zo goed mogelijk maatwerk bieden. Criteria […]

Lees meer

Inkoopproces jeugdzorg door gemeenten hapert

Noodmaatregelen zijn nodig om de continuïteit van de jeugdzorg in 2015 te garanderen. Die kan nu niet worden gewaarborgd omdat de inkoop door gemeenten hapert. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in een maandagavond verstuurd briefadvies aan staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA). De inkoop van jeugdzorg door gemeenten en regio’s loopt achter op schema. […]

Lees meer

Jeugdzorghulp na 1 januari niet gewaarborgd

Veel jeugdzorginstellingen vrezen voor hun voortbestaan omdat ze maar geen duidelijkheid krijgen over het budget waar ze vanaf 2015 over kunnen beschikken. Daardoor dreigen kinderen die onder jeugdzorg vallen deze hulp te verliezen, meldt het tv-programma Nieuwsuur maandagavond. Per 1 januari nemen gemeenten jeugdhulptaken over van het Rijk. Maar zorgaanbieders hebben nog zo weinig financiële […]

Lees meer

Jeugdzorginstellingen geven Inspectie Jeugdzorg een ruime voldoende

In het voorjaar van 2014 benaderde de Inspectie Jeugdzorg een aantal jeugdzorginstellingen voor het tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van klanten met het optreden van de inspectie. Een extern bureau bevroeg 43 instellingen die te maken hadden gehad met toezicht van de inspectie: 29 instellingen vanwege een thematisch toezicht, drie vanwege een verscherpt toezicht en […]

Lees meer

VNG lanceert rekenmodel voor formatiebepaling jeugddomein

De VNG heeft een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet laten bouwen waarmee gemeenten kunnen bepalen hoeveel extra formatieplaatsen ze nodig zullen hebben door de decentralisatie van de jeugdzorg.

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter