Van Rijn: “Gemeenten zijn klaar voor de start”

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben de inkoop voor begeleiding, dagbesteding, cliëntondersteuning en wijkverpleging vrijwel allemaal afgerond. Dit meldt staatssecretaris Van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer. Hiermee is alle zorg, ondersteuning en jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 dichtbij georganiseerd voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en ondersteuning thuis beschikbaar Alle gemeenten hebben aangeven dat de […]

Lees meer

Advies Onderwijsraad: Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

Een doorlopende schoolloopbaan met passende ondersteuning voor de leerling dient de belangrijkste inzet te zijn in de samenwerking tussen onderwijsinstanties en jeugdhulpverlening. Dat is de hoofdconclusie van de Onderwijsraad in zijn advies over het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor de jeugd. De VO-raad stelt dat het gaat om het centraal stellen […]

Lees meer

Factsheet OOGO Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Vanaf 1 augustus 2014 dragen scholen/schoolbesturen verantwoordelijkheid voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Dat is geregeld binnen passend onderwijs. Scholen dragen in dat kader ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Een deel van deze groep profiteert daar onvoldoende van: leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie […]

Lees meer

Onderwijsraad: Bevorder de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

De PO-Raad kan zich goed vinden in het advies van de Onderwijsraad over de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de problematiek van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Het onderwijs kan daarbij het voortouw nemen, maar kan dit niet alleen. […]

Lees meer

Terugblik op geslaagde Voor De Jeugd Dag!

Op maandag 27 oktober vond de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Centrale thema’s waren de ‘transformatie in de jeugdhulp’ en de ‘verbinding tussen Passend Onderwijs en de Jeugdwet’. In heel veel verschillende werkvormen en workshops konden zorg- en onderwijsprofessionals, zorg- en onderwijsbestuurders, maar ook ouders en jongeren zich laten informeren […]

Lees meer

Project ‘Initiële vulling jeugdzorg’ van start

Snel en eenvoudig declareren. Rechtmatig bovendien. Vanaf 1 januari moeten declaraties van werkzaamheden goed zijn geborgd voor cliënten van J-AWBZ, J-GGZ en Jeugdzorg-plus die onder het overgangsrecht vallen. Daarbij is iedereen gebaat. Daarom start het project ‘Initiële vulling jeugdzorg’, waarover de VNG de gemeenten nu al informeert. Resultaat van deze initiële vulling moet zijn dat […]

Lees meer

Passend onderwijs goed van start, nog wel aandachtspunten

Passend onderwijs is goed van start gegaan; de samenwerkingsverbanden zijn druk bezig om de nieuwe werkwijzen uit te werken en een passende plek voor alle leerlingen te realiseren. Wel zijn de ‘thuiszitters’ nog een belangrijk aandachtspunt. Dit concludeert staatssecretaris Dekker in zijn brief ‘Actualiteiten passend onderwijs’, die hij op 14 oktober jl. naar de Tweede […]

Lees meer

Gouden tips voor de Voor de Jeugd Dag

Nog 2,5 week, dan is de Voor de Jeugd Dag. Tijdens deze dag kunt u inspiratie opdoen over hoe de hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen kan worden ingevuld en verbeterd. Volgens Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dé uitgelezen kans voor samenwerkingsverbanden en scholen om de wondere wereld van alle gemeentelijke […]

Lees meer

Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet beschikbaar

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. Jongeren van wie de zorg doorloopt van 2014 naar 2015 blijven nog maximaal één jaar recht houden op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt ook voor jongeren die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. […]

Lees meer

Regiogemeenten Amsterdam presenteren gezamenlijke contractering jeugdhulp

In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp van Rijk en provincies over naar gemeenten. Amsterdam gaat deze zorg gezamenlijk inkopen met 15 andere gemeenten uit de regio. Zestien wethouders Jeugd hebben vandaag, samen met de directies van gecontracteerde instellingen, hun handtekening gezet onder de inkoopcontracten. In de afgelopen maanden is een gezamenlijk team van de […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter