Hoofdlijnen stelselwijziging jeugd

Factsheet Jeugdwet naar goede jeugdhulp die bij ons past Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Deze inzet vloeit […]

Lees meer

Powerpointpresentatie Passend onderwijs

Powerpoint presentatie voor scholen en schoolbesturen die hun teams en ouders hiermee kunnen informeren over de invoering van passend onderwijs.

Lees meer

Inkoophandreiking dyslexiezorg voor gemeenten

Edventure werkt met verschillende partners samen om leden, maar ook gemeenten, te ondersteunen in hun voorbereidingen op de transitie. Zo heeft EDventure met de kwaliteitsinstituten KD en NRD vanuit Onderwijszorg Nederland (ONL) een inkoophandreiking voor gemeenten geschreven. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inkoop van hoogwaardige dyslexiezorg, zoals die o.a. door ONL-leden wordt verleend.

Lees meer

Dyslexie vanaf 2015 uit basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2015 zal de diagnostisering en behandeling van enkelvoudige dyslexie uit het basispakket van de zorgverzekering worden geschrapt. De reden hiervan is de invoering van de Jeugdwet op die datum, die bepaalt dat alle zorg voor kinderen tot 18 jaar door de gemeente wordt georganiseerd in plaats van de zorgverzekeraars. Voor een vergoeding […]

Lees meer

Verbinding Onderwijs & Jeugdzorg

Verbinding Onderwijs en Jeugdzorg: 1 kind – 1 gezin – 1 plan!

Passend onderwijs en passende zorg voor kinderen en jongeren gaan hand in hand. Passend onderwijs en de transitie Jeugd hangen dan ook nauw samen. Lees meer over het doel van verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl: dé site voor onderwijs en Jeugdzorg

Nieuws

Lancering NRO-Kennisportal Onderwijs

Op 11 maart 2014 lanceerde het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de gezamenlijke Kennisportal Onderwijs tijdens de Kennismarkt OCW 2014 in Den Haag. Secretaris-generaal Hans van der Vlist gaf bij de opening van de Kennismarkt het formele startschot voor de kennisportal. Ook EDventure was hierbij aanwezig. De Kennisportal Onderwijs is een initiatief van NRO in samenwerking […]

Lees meer

Eerste Kamer akkoord, Jeugdwet is er door!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. De Staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) kunnen rekenen op de steun van de fracties van SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD. Vanaf 1 januari 2015 is het zo ver, dan wordt de wet ingevoerd. Een mijlpaal, maar daarmee is de uitvoering […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter