Overzicht meldingen Monitor Transitie Jeugd beschikbaar

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De resultaten van die monitor tot 10 februari 2015 zijn nu beschikbaar.

De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

  • In totaal zijn er t/m 10 februari 91 meldingen binnen gekomen.
  • De meeste van deze meldingen zijn ingediend door ouders over kinderen tussen de 12 en 17 jaar.
  • De meeste meldingen gaan tot nu toe over informatie die mensen (niet) krijgen en de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast komen relatief behoorlijk wat meldingen binnen over veranderingen in de hulp.

De monitor Transitie Jeugd heeft ook een nieuwsbrief, bekijk de 1e editie hier.

 


Print Friendly, PDF & Email

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden