Over ons

EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland

logo-edventureOnderwijs en andere vormen van educatie blijven voortdurend in ontwikkeling. Scholen en instellingen hebben daarbij behoefte aan externe ondersteuning. Deze advisering wordt gegeven door adviseurs van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Het gaat om advisering bijvoorbeeld op het gebied van ICT en onderwijs, kwaliteitszorg in het onderwijs, onderwijskansen, omgaan met verschillen en integraal personeelsbeleid. Alle scholen kunnen begeleiding krijgen van een onderwijsadviesbureau. Er wordt begeleiding geboden aan het totale onderwijsveld: de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De leden van EDventure werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en in de Jeugdzorg en zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderkundig terrein. Gemeenten, provincies, bedrijven en kinderdagverblijven behoren tot de vele opdrachtgevers.

Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan hoog op de agenda van de leden. In 2014 zijn 23 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure; met in totaal zo’n 2.500 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk.

Keurmerk

EDventure is al vanaf 2008 een keurmerkorganisatie. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Leden van EDventure dragen daarom het Keurmerk Onderwijsadvies. Onderwijsadviesbureaus met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

keurmerk-onderwijsadvies

Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

  • Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
  • Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
  • Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)