Bij EDventure aangesloten adviesbureaus

Bazalt

Bazalt is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau dat het vergroten van het vakmanschap van leraren hoog in het vaandel heeft staan. De adviseurs, trainers en coaches van Bazalt kenmerken zich door een grote passie voor onderwijs. Allen beschikken over ruime praktijkervaring in het onderwijs, waardoor ze weten hoe het eraan toegaat op school. Daarnaast zijn ze voortdurend actueel op de hoogte van de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. Bazalt gaat voor een passende én duurzame oplossing. Oog voor uw specifieke vraagstuk is daarbij ons vertrekpunt.

Lees meer

BCO Onderwijsadvies

BCO Onderwijsadvies gaat uit van een pedagogisch optimisme. Elk kind, elke professional en elke organisatie heeft de kracht om zich te ontwikkelen.

Lees meer

BVS Schooladvies

BVS is de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen in Nederland. Wij scholen vanuit mensenkennis. We kunnen scholen vanuit een specifieke visie op de mens ondersteunen bij de ontwikkeling van de leerling, bij de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden van de leraren en bij de ontwikkeling van het team en de school als totaal.

Lees meer

Cedin

Cedin is actief in educatieve dienstverlening. Deskundig, effectief, betrouwbaar. Al decennia lang. Maar u en wij weten: prestaties uit het verleden garanderen geen succes in de toekomst. Daarom is Cedin voortdurend in ontwikkeling, waardoor u met uw vraag van vandaag èn die van morgen bij ons terecht kunt!

Lees meer

Driestar Onderwijsadvies

Driestar educatief is een uitstekende samenwerkingspartner. Wij dragen kennisontwikkeling en een goed pedagogisch klimaat hoog in het vaandel. Onze organisatie is gericht op het optimaliseren van onderwijs- en opvoedingsprocessen. Daarbij zijn zowel het kind, de leerkracht en de ouders betrokken.
We hebben ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van scholen en het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Reacties van onze klanten geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Lees meer

Ds. G.H. Kerstencentrum

Zorg voor kwaliteit is erg belangrijk voor de klant en daarom heeft het ook voortdurend onze aandacht. Certificering biedt wat dat betreft duidelijkheid. Het Ds. G.H. Kerstencentrum voldoet zowel aan de eisen van ISO 9001:2008 als aan de criteria voor de Cedeo-erkenning. Daarnaast voert het Ds. G.H. Kerstencentrum het Keurmerk Onderwijsadvies. Als scholen advies en begeleiding inkopen, moeten ze ervan op aankunnen dat ze in zee gaan met een betrouwbare organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis en zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod.

Lees meer

Dyade Advies

Dyade Advies is een organisatieadviesbureau dat zich richt op het onderwijs. Dyade Advies helpt scholen de regie te nemen over hun eigen organisatie en toekomst in een turbulente omgeving.

Lees meer

Edux Onderwijspartners

Onderwijspartners; uw partner in duurzame onderwijsontwikkeling!

Lees meer

Fontys Fydes

We zijn in heel Nederland, maar met name in Brabant en Limburg, actief in advisering, onderzoek, coaching, scholing, projectcoördinatie en uitvoering.
We brengen onderwijs en opvoeding in beweging en creëren toekomstperspectieven. Zo laten we groeien wat u belangrijk vindt. Met onze kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen. Met beproefde maatwerk diensten en producten. En in actieve verbinding met onze externe en interne partners.

Lees meer

HCO: Haags Centrum voor Onderwijsadvies

Het HCO is het onderwijsadviesbureau voor scholen in Den Haag en omgeving. Vragen van leraren, directies en schoolbesturen, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals zijn ons uitgangspunt. Ook professionals in de kinderopvang en peutercentra, en ouders en verzorgers kunnen bij het HCO terecht voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten: van leerlingzorg, advies op maat en coaching, tot open trainingen, seminars en congressen. Daarnaast brengt het HCO regelmatig nieuwe publicaties, lespakketten en andere producten uit: handige hulpmiddelen voor op school, in de klas of thuis.

Lees meer

Hogeschool VIAA

De Educatieve Academie (onderdeel van de Gereformeerde Hogeschool) wil in opleiding, onderzoek en advies samen met het onderwijsveld werken aan innovatie in onderwijs. Onze ambitie is om de expertise binnen de Educatieve Academie te integreren en te koppelen aan de expertise in het onderwijsveld, om zo gezamenlijk te werken aan goed christelijk onderwijs.

Lees meer

IJsselgroep

IJsselgroep is een maatschappelijke onderneming, waarin we maatschappelijke betrokkenheid en commerciële ambities verenigen. We hebben verstand van zaken, zijn betrokken en durven innovatief te zijn.

Lees meer

Marant: Adviseurs in leren & ontwikkeling

Marant is dé partner in Midden en Oost Nederland die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. We ondersteunen scholen bij onderwijsinnovatie en begeleiden ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Bij Marant werken ruim 150 enthousiaste medewerkers.
Onze kernwaarden zijn: 
verbindend, inspirerend, slagvaardig en deskundig.

Lees meer

OBD Noordwest

OBD Noordwest is een erkend onderwijsadviesbureau. Wij ondersteunen en adviseren circa 800 besturen, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (VVE) al veertig jaar bij vernieuwingen. Onze adviseurs zijn deskundig op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk, zorg voor leerlingen en professionele ontwikkeling.

Lees meer

Onderwijs Maak Je Samen

Onderwijs Maak Je Samen Advies & Training is een inspirerend en landelijk opererend onderwijsadviesbureau. Wij ondersteunen en adviseren directies en leraren binnen het primair- en voortgezet onderwijs. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een sterke focus op het primaire proces; naast goed leiderschap maakt de leraar het verschil!

Lees meer

OnderwijsAdvies

OnderwijsAdvies is een ondernemende en innovatieve organisatie die zich richt op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg. Bij OnderwijsAdvies werken ruim 300 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat.

Lees meer

RPCZ: Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

RPCZ is dé partner in de regio Zuidwest nederland en Zeeland op het gebied van veranderen, leren en ontwikkelen. RPCZ is al vele jaren actief als een professioneel en innovatief kennis- en expertisecentrum.

Lees meer

Sardes | Samen leren ontwikkelen

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding.

Lees meer

Schooladviesdienst Wassenaar

De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: negen basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2100 kinderen. De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij.

Lees meer

Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland is een regionaal (onderwijs)adviesbureau dat ruim 130 (basis)scholen begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van landelijk, lokaal en eigen beleid.

Lees meer

Timpaan Onderwijs Advies en Consultancy

Timpaan Onderwijs richt zich op training, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (PO,VO) en de daaraan gelieerde organisaties centraal staan. Met als doel dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. De noordelijke provincies (Drenthe, Friesland, Groningen en de kop van Overijssel) is het werkgebied.

Lees meer