Informatiebijeenkomsten over beleidsinformatie van de Jeugdwet

In samenwerking met VNG, VenJ en VWS organiseert KING informatiebijeenkomsten over de regeling voor de beleidsinformatie van de Jeugdwet. De bijeenkomsten vinden plaats in februari en maart in verschillende regio’s in het land.

Beleidsinformatie Jeugd

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierover ontvangen gemeenten tweemaal per jaar beleidsinformatie middels publicaties van het CBS. De informatie is afkomstig van de jeugdhulpaanbieders en van de gecertificeerde instellingen. De informatie komt ook beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl en heeft samenhang met de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van VNG.

Programma informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst lichten de ministeries van VWS en VenJ de regeling voor de beleidsinformatie van de Jeugdwet toe. In detail wordt uitgelegd welke gegevens waar beschikbaar komen en wanneer. Ook de relatie met de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt aan bod en er wordt aandacht besteed aan de privacyaspecten die verbonden zijn aan het delen van gegevens over jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor diegenen die binnen gemeenten inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid en voor anderen binnen de gemeente die regelmatig te maken hebben met het verwerken van beleidsinformatie, zoals beleidsmedewerkers jeugd, zorg en welzijn, maar ook medewerkers onderzoek en statistiek.

Aanmelden

Meld u aan voor een bijeenkomst in uw regio via het aanmeldformulier. U kunt kiezen uit veertien verschillende locaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Source: Informatiebijeenkomsten over beleidsinformatie van de Jeugdwet


Print Friendly, PDF & Email

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden