Goede voorbeelden

logo-verbindingonderwijsenjeugdzorg-80Onder invloed van passend onderwijs en de transitie jeugd verandert het onderwijs-zorg-veld. Zoveel is zeker. Het is al aan het veranderen. Lokaal, op scholen en met zorgaanbieders, worden er al initiatieven ontplooit om
de transformatiedoelen in het onderwijs en de jeugdzorg door verbinding te bereiken. Om samen, met kinderen en ouders, de ondersteuning en zorg rond kinderen, jongeren en gezinnen nog beter te organiseren en te vernieuwen. Dat is ook nodig omdat beide transities ook gepaard gaan met bezuinigingen. Passend onderwijs met indien nodig passende extra ondersteuning of zorg met minder middelen vraagt creativiteit en slim organiseren.

Met het overzicht van actuele goede voorbeelden willen we het gebruik maken van ‘wat werkt’ expliciet onder de aandacht. Niet om als blauwdruk te verspreiden, maar als inspiratie voor in uw eigen omgeving. Om ideeën op te doen. Maar ook om bij de goede voorbeelden betroken personen en organisatie te kunnen benaderen, om kennis- en samenwerkingsnetwerken te verbreden en toegankelijk te maken.

Laat u enthousiasmeren door de ervaringen en initiatieven van scholen en zorgaanbieders in de praktijk. Wij doen dat in ieder geval.


Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden