Zorgaanbieders

De afstemmingsverplichting tussen onderwijs en gemeenten is een stimulans om volgens het principe ‘1 kind – 1 gezin – 1 plan’ kinderen en ouders te ondersteunen. Leerkrachten, schoolbesturen, gemeenten en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor korte lijnen in de samenwerking om samen met kinderen en ouders ook écht een integrale aanpak te realiseren. Niet zorgen voor kinderen en gezinnen, maar de zorg om hen heen. In hun vertrouwde omgeving. Professionals worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te komen en zorgaanbieders en scholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen. ‘Oude’ sectorgrenzen vervagen, de zorg voor jeugd ontschot.

Transformeren betekent onder andere dat jeugdzorgaanbieders sector overstijgend gaan samenwerken. Om met elkaar de zorg voor jeugd te verbeteren, te vernieuwen, betaalbaar en toegankelijk te houden, en te verduurzamen is het van belang dat zorgaanbieders kennis en ervaring uitwisselen en met elkaar vernieuwde zorgvormen ontwikkelen. Inclusief daarbij ondersteunende lokale samenwerkingsnetwerken. Deze samenwerking draagt idealiter bij aan een slimme integrale onderwijs-jeugdzorgjeugdketen waarmee wordt voorzien in de lokale zorgbehoefte van kinderen en ouders. Door intensievere samenwerking leren partijen ook elkaars taal te verstaan en te spreken.

Met deze site willen we zorgaanbieders inspireren om elkaar in de regio en/of gemeente op te zoeken om:

  • je netwerk te verrijken
  • van elkaar te leren en elkaar te inspireren
  • te verkennen hoe je elkaar kunt versterken
  • gezamenlijk tot innovatieve en ludieke onderwijs-zorgvormen te komen
  • samen pilots te ontwikkelen

De nieuwsberichten, de goede voorbeelden en de overview van diensten op deze site zijn bedoeld als inspiratie. Wij gaan ervoor!

Toolkit Inkoop voor gemeenten nu beschikbaar

De documenten die van pas komen bij het inkoopproces van VNG en Invoering wmo nu handig bij elkaar gezet.

Lees meer

UPdate! VNG-factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ

Deze geactualiseerde (update: 18 juli 2014) factsheet bevat uitgebreide informatieve over hoe gemeenten concreet de bestaande landelijke structuren in de GGZ kunnen gebruiken voor de inkoop van jeugd-GGZ bij zorgaanbieders. Onderdeel van factsheet is een overzicht van de gemaakte afspraken met de NZa en DBC-Onderhoud over de productstructuur GGZ. In deze versie wordt naast de […]

Lees meer