Ouders en kinderen

Passend onderwijs. Voor ouders en kinderenSoms zit je niet lekker in je vel of gaat het thuis of school minder goed. Vaak vind je daar samen met je ouders, leerkracht of vrienden een oplossing voor. Maar soms is een steuntje in de rug van een professionele begeleider of zorgverlener nodig om verder te komen. Dan is het fijn als dat snel en in je eigen omgeving – thuis, in de buurt, op school – gebeurt.

Ook is het prettig als je niet steeds je verhaal hoeft te doen en professionals met jou en elkaar samenwerken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zorgverleners en leerkrachten elkaar op de hoogte houden van je situatie. Ten minste, als dat van je mag. Op deze site vind je informatie over soorten van hulp van organisaties die je een steuntje kunnen geven. Bel ze gerust op als je vragen hebt.

Heeft u als ouder zorgen over uw zoon of dochter? Loopt het stroef op school, bijvoorbeeld bij lezen en spellen of rekenen? Of kan uw kind lastig zijn of haar draai vinden op school? Vindt u het lastig om met bepaald gedrag van uw kind om te gaan? Heeft u behoefte aan adviesgesprekken, of tijdelijk behoefte aan (ouder)begeleiding, of wilt u extra ondersteuning voor uw kind op school dan bent ook u op deze site aan het juiste adres.

Onder de kop dienstverlening in de menubalk kunt u het aanbod van jeugdhulp en hulp op school bekijken. Het aanbod in onderwijsexpertise.nl heeft een landelijke dekking en is dichtbij bij school georganiseerd zodat u ver niet nodig is. De aanbieders in uw gemeente kunt u via de landkaart rechts op de webpagina raadplegen. De onderwijsadviesbureaus kunnen passend bij uw levenovertuiging hulp bieden zodat er echt van maatwerk sprake is.

Overzicht meldingen Monitor Transitie Jeugd beschikbaar

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De resultaten van die monitor tot 10 februari 2015 zijn nu beschikbaar. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij […]

Lees meer

Factsheet De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier

Uw kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier […]

Lees meer

Wat verwachten ouders van passend onderwijs?

Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat verwachten ouders van passend onderwijs?’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de uitkomst van 7 bijeenkomsten die lokale ouderorganisaties vorig schooljaar op initiatief van het netwerk organiseerden. Doel hiervan was in kaart brengen welke verwachtingen […]

Lees meer

Basisonderwijs 2013-2014. Gids voor ouders en verzorgers

Het ministerie van OCW heeft een gids uitgebracht voor ouders en verzorgers.  Deze digitale gids bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u […]

Lees meer

Jeugdzorg nu en straks in beeld

Een heldere en overzichtelijke visualisatie van de zorg voor jeugd voor en na 2015. De veranderingen in een oogopslag.    

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Veel zieke leerlingen hebben tijdelijk of langdurig extra ondersteuning nodig van de school. Soms is bij de start op school meteen al duidelijk dat een kind extra zorg nodig heeft. Veelal is dat pas later als een leerling plotseling ziek wordt. In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor […]

Lees meer

Infographic Passend onderwijs voor ouders en kinderen

Passend onderwijs houdt in dat kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs zouden gaan, nu worden opgevangen door reguliere basisscholen. Kinderen die echt thuishoren in het speciaal onderwijs gaan daar nog steeds naar toe. De kinderen die nu wel naar het een basisschool gaan met passen onderwijs, krijgen ondersteuning van de school. Ook worden ouders […]

Lees meer

Passend onderwijs Informatiegids 2014 voor ouders

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van passend onderwijs. Voor meer informatie over […]

Lees meer

Passend onderwijs: geen kind tussen wal en schip

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en […]

Lees meer

Passend onderwijs in 3 minuten

Deze animatie van het Ministerie van OWS legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Lees meer