Verbinding Onderwijs & Jeugdzorg

Verbinding Onderwijs en Jeugdzorg: 1 kind – 1 gezin – 1 plan!

Passend onderwijs en passende zorg voor kinderen en jongeren gaan hand in hand. Passend onderwijs en de transitie Jeugd hangen dan ook nauw samen. Lees meer over het doel van verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl: dé site voor onderwijs en Jeugdzorg

Nieuws

Brochure Medische zorg voor kinderen in het onderwijs beschikbaar

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als uw kind ook (medische) […]

Lees meer

Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen 25 mrt 2015 – De combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt eenvoudiger. Dat schrijven de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om leerlingen met een complexe problematiek door een […]

Lees meer

Overzicht meldingen Monitor Transitie Jeugd beschikbaar

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De resultaten van die monitor tot 10 februari 2015 zijn nu beschikbaar. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij […]

Lees meer

VVEtool voor gemeentelijke beleidsmedewerkers nu beschikbaar

De VVEtool is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers voor- en vroegschoolse educatie bij de beleidsformulering. De VVEtool ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter inspiratie. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers die VVE-beleid gaan formuleren, herijken of willen kijken waar ze staan met […]

Lees meer

Interview VO2020-scan: ‘Gebruik de scan als een spiegel van het onderwijs’

Sinds 2 februari staat voor scholen de VO2020-scan klaar op mijn.vensters.nl. Ruim 100 schoolleiders en bestuurders hebben de scan al ingevuld. Jan-Willem Dienske, schoolleider van het Alkwin Kollege in Uithoorn en Wim ter Harmsel, directeur van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Rijssen, zijn beiden te spreken over de scan en vertellen hieronder waarom. Volgens Dienske […]

Lees meer

Update handreiking aanpak kindermishandeling beschikbaar

De handreiking aanpak kindermishandeling is vernieuwd en ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan. Onderwerpen als de samenwerking in de keten, het zorg- en hulpaanbod bij kindermishandeling, sturing- en beleidsinformatie, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en de meldcode, komen in de handreiking aan […]

Lees meer

Aanmelden voor Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’

Op 1 juni organiseert het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ) in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder EDventure, het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’. Op deze dag zullen meer dan 70 presentaties plaatsvinden met inspirerende praktijkvoorbeelden. De aanwezigheid van de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) en Marc Duellaert (kinderombudsman) onderstreept het belang van […]

Lees meer

Platform #Onderwijs2032 van start

12 feb 2015 – Tijdens een bijeenkomst op het Picasso Lyceum in Zoetermeer heeft staatssecretaris Dekker het officiële startsein gegeven voor het Platform #Onderwijs2032. Dit platform gaat in opdracht van het kabinet een advies schrijven over de herijking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De komende maanden gaat zij hiervoor een brede […]

Lees meer

Informatiebijeenkomsten over beleidsinformatie van de Jeugdwet

In samenwerking met VNG, VenJ en VWS organiseert KING informatiebijeenkomsten over de regeling voor de beleidsinformatie van de Jeugdwet. De bijeenkomsten vinden plaats in februari en maart in verschillende regio’s in het land. Beleidsinformatie Jeugd Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie over […]

Lees meer

Factsheet De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier

Uw kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter